Giới thiệu

In

Công ty TNHH TM DV TIN HỌC VIỄN THÔNG VIỆT được thành lập bởi những kỹ sư công nghệ thông tin, viễn thông đã làm việc với nhau làm việc nhiều năm. VITT là sự kết hợp giữa sức trẻ, kiến thức công nghệ thông tin cập nhật và kinh nghiệm quản lý các dự án công nghệ thông tin cho các Tổng công ty, Bộ, Ban ngành và các khách hàng nước ngoài.


VITT phấn đấu trở thành đối tác Công nghệ thông tin hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nguyên tắc của VITT
Tại VITT, chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có thể trở thành đối tác tin cậy của khách hàng bằng cách duy trì và phát triển các nguyên tắc sau:

Tất cả các nỗ lực của chúng tôi đều nhằm mang lại thành công cho khách hàng, qua đó đem lại thành công cho VITT. Hay nói cách khác, thành công của các bạn chính là thành công của VITT.